1920-tal i Gamla Enskede

Du som åker den gröna tunnelbanelinjen mot Farsta känner kanske igen det här huset? Det är ett flerbostadshus från 1920-talet och här ser vi fasadritning med både gatu- och gårdsfasad. Gårdsfasaden ligger idag utmed tunnelbanestation Sandsborg.

Området Gamla Enskede är klassat som riksintresse av Riksantikvarieämbetet.

1920-tal i Gamla Enskede

Läs mer och ladda ner:

Uppgifter ur arkivet:

Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37:

År:

Namn på arkitekter eller beställare:

Adress:

Stockholms byggnadsritningar är producerat av Stockholms stadsarkiv. Byggnadsritningarna är ett världsminne.

Unesco