1920-tal i Gamla Enskede

Du som åker den gröna tunnelbanelinjen mot Farsta känner kanske igen det här huset? Det är ett flerbostadshus från 1920-talet och här ser vi fasadritning med både gatu- och gårdsfasad. Gårdsfasaden ligger idag utmed tunnelbanestation Sandsborg.

Området Gamla Enskede är klassat som riksintresse av Riksantikvarieämbetet.

1920-tal i Gamla Enskede

Uppgifter ur arkivet:

Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37:

A116371:3328

År:

1925

Namn på arkitekter eller beställare:

Thure Bergentz

Adress:

Yrkesvägen 3-17, Stora Gungan 2

Stockholms byggnadsritningar är producerat av Stockholms stadsarkiv. Byggnadsritningarna är ett världsminne.

Unesco