Trevnaden i Hornsberg

Under inflytande av villastadsidéerna läggs en plan för en villastad i Hornsberg. Byggherre var troligen Tomt AB Hornsberg som drev projektet med att etablera  en villastad för välbärgade stockholmare. De fick igenom en ny plan för området 1877,  projektet blev ändå förgäves, endast ett par hus uppfördes.

Kanske blev projektet en flopp för att  stadens centrum låg för långt borta och kommunikationer saknades eller för att omgivningarna präglades av industrier med asfaltskokerier m.m.

Ritningen visar att huset var diskretare och enklare än många av Östermalms villastadsvillor. Planlösningen är asymmetrisk.

Huset fanns kvar så sent som på 1940-talet men var då övergivet sedan länge.

 

 

Trevnaden i Hornsberg

Läs mer och ladda ner:

Ladda ner högupplöst bild

Uppgifter ur arkivet:

Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37:

SE_SSA_A128464_2113

År:

1889

Namn på arkitekter eller beställare:

Tomt AB Hornsberg

Adress:

Karlefeldtsvägen

Stockholms byggnadsritningar är producerat av Stockholms stadsarkiv. Byggnadsritningarna är ett världsminne.

Unesco