År 1713

Bygglovsansökan nr 2, i den långa serien.

År 1713

Läs mer och ladda ner:

95px-Johan_Gabriel_Sparwenfeldt_Lukas_von_Breda

J.G Sparwenfeldt, porträtterad av Lukas von Breda.Reproduktion från Uppsala universitetsbibliotek.

Uppgifter ur arkivet:

Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37:

1713:2

År:

1713

Namn på arkitekter eller beställare:

Anders Lindberg och J.G Sparwenfeldt

Adress:

Skansen, Styckgjutargränd

Stockholms byggnadsritningar är producerat av Stockholms stadsarkiv. Byggnadsritningarna är ett världsminne.

Unesco