Arkitektens egen villa

Här har vi exempel på en arkitektbostad – som arkitekten ritat till sig själv. Det är Torben Gruts ”Villa Grut”, nuvarande ”Villa Sunnanlid” på Djurgården. Ritningen visar fasad åt väster.

Grut är mest känd för Stockholms stadion (1910–12). I Arkitektur och designcentrums (f d Arkitekturmuseets) arkitektregister kan vi läsa att han även var svensk mästare i tennis 1896-1897!

Arkitektens egen villa

Uppgifter ur arkivet:

Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37:

A157332:1659

År:

1905 (stämpel)

Namn på arkitekter eller beställare:

Torben Grut

Adress:

Singelbacken 19, stadsäga Djurgården 1:1 (äldre nr stadsäga 7360)

Stockholms byggnadsritningar är producerat av Stockholms stadsarkiv. Byggnadsritningarna är ett världsminne.

Unesco