Avträde i kv.Åkermannen

Avträde ritat av Frans Lindskog, vd på Ekmans snickerifabrik.

Avträde i kv.Åkermannen

Uppgifter ur arkivet:

Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37:

A141911:380

År:

1877

Namn på arkitekter eller beställare:

Frans Lindskog

Adress:

Kvarteret Åkermannen

Kommentarer (1)

Stockholms byggnadsritningar är producerat av Stockholms stadsarkiv. Byggnadsritningarna är ett världsminne.

Unesco