Badhus vid Tanto

Läs mer och ladda ner:

Uppgifter ur arkivet:

Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37:

1849-140

År:

1849

Namn på arkitekter eller beställare:

Axel Nyström

Adress:

Maria församling, Årsta

Stockholms byggnadsritningar är producerat av Stockholms stadsarkiv. Byggnadsritningarna är ett världsminne.

Unesco