Beckkrämeri på Västerlånggatan

Christopher Engstedt, bleckslagare och ålderman ansöker 1844 om bygglov för tillbyggnad och förändring av inredning

Beckkrämeri på Västerlånggatan

Läs mer och ladda ner:

Uppgifter ur arkivet:

Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37:

1844:20

År:

1844

Namn på arkitekter eller beställare:

Adress:

Västerlånggatan 62, kvarteret Typhon

Stockholms byggnadsritningar är producerat av Stockholms stadsarkiv. Byggnadsritningarna är ett världsminne.

Unesco