Bekvämlighet på gården

Läs mer och ladda ner:

Uppgifter ur arkivet:

Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37:

BN1752:433

År:

1752

Namn på arkitekter eller beställare:

Johan Hindrik Nauman, Giördelmakaren Christian Böckett och J E Carlberg,

Adress:

Cassiopeia, Kindstugatan

Stockholms byggnadsritningar är producerat av Stockholms stadsarkiv. Byggnadsritningarna är ett världsminne.

Unesco