Biologiska museet

Stockholms biologiska museum, fasadritning.

Biologiska museet

Uppgifter ur arkivet:

Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37:

A157142:751

År:

1892

Namn på arkitekter eller beställare:

Agi Lindegren

Adress:

Hazeliusporten 2, Djurgården 1:1 (stadsäga)

Stockholms byggnadsritningar är producerat av Stockholms stadsarkiv. Byggnadsritningarna är ett världsminne.

Unesco