Egnahem Gamla Enskede

Stuga 3 rum och kök i Gamla Enskede. Fyra ritningar skannade som en bild.

Gamla Enskede planlades 1908 av Per Olof Hallman. Förebilden var engelska och tyska trädgårdsstäder och Enskede kom att bli Sveriges första trädgårdsstad. Området är klassat som riksintresse av Riksantikvarieämbetet.

Egnahem Gamla Enskede

Uppgifter ur arkivet:

Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37:

A18769:3-6

År:

1910 (godkänd)

Namn på arkitekter eller beställare:

Okänd arkitekt, byggherre Carl Magnusson

Adress:

Margaretavägen 6, Dagsverkaren 3

Stockholms byggnadsritningar är producerat av Stockholms stadsarkiv. Byggnadsritningarna är ett världsminne.

Unesco