Fantasifullt för barnen

Observera, den här webbsidan uppdateras inte längre. Istället kan du läsa mer om ritningarna på Stockholmskällan.

Daghemmet med åttkantiga byggnadsdelar och pyramidtak ritades av Axel Grönwall 1946. Barn har gått på daghem/i förskola här sedan huset byggdes. Förskolan ”Sköntorpsgården” drivs idag i enskild regi.

Sköntorpsgården klassificeras ha ett kulturhistoriskt värde motsvarande fordringarna för byggnadsminnen i kulturminneslagen. Värderingen motiveras så här:

Daghemsbyggnaderna är viktiga inslag i stadsdelens sociala uppbyggnad och har ett samhällshistoriskt värde. Inom fastigheten Lockvattnet 6 finns en välbevarad daghemsbyggnad från 1940-talet uppförd efter ritningar av arkitekt Axel Grönwall. Daghemmet är med sin särpräglade och variationsrika utformning troligen unikt i Stockholms stad och har ett arkitekturhistoriskt värde. Byggnaden har sedan den uppfördes använts som daghem, vilket även ger ett kontinuitetsvärde.

Vill du se fler exempel från Årsta? Här kan du gå vidare till barnrikehus i kvarteret Bolmen, EPA-husen, flerbostadshus på Erkenskrokenbiograf/Folkets hus och huslänga i Årsta centrum.

Fantasifullt för barnen

Läs mer och ladda ner:

Uppgifter ur arkivet:

Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37:

År:

Namn på arkitekter eller beställare:

Adress:

Stockholms byggnadsritningar är producerat av Stockholms stadsarkiv. Byggnadsritningarna är ett världsminne.

Unesco