Fd Brännkyrka församlingshem

Byggnaden invigdes den 13 december 1925. Fram till 1957, när Brännkyrka delades, användes huset som församlingshem för Brännkyrka församling. Församlingshemmet överfördes till den nybildade Hägerstens församling och användes fram till dess att Uppenbarelesekyrkan med församlingssalar stod klar. Församlingen sålde huset 1966 till Stockholms stad för 1 650 000 kr. I dag är byggnaden kulturminnesmärkt och en varsam renovering gjordes innan Nordiska Musikgymnasiet flyttade in 2003.

Fd Brännkyrka församlingshem

Uppgifter ur arkivet:

Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37:

A68050:822

År:

1925

Namn på arkitekter eller beställare:

Hakon Ahlberg, Brännkyrka församling

Adress:

Katrinebergsbacken 2-6, kvarteret Lilla Katrineberg 1

Stockholms byggnadsritningar är producerat av Stockholms stadsarkiv. Byggnadsritningarna är ett världsminne.

Unesco