Funkisvilla i Södra Ängby

Funkisvilla Södra Ängby, Bromma. Hela Södra Ängby har bebyggts med villor i utpräglad 1930-tals funktionalism.  Området byggdes mellan 1934-1939 och villorna var avsedda för tjänstemän och välbärgad medelklass. Södra Ängby bedöms som ett unikt område med stora arkitektoniska värden och är, tillsammans med Norra Ängby, klassat som riksintresse av Riksantikvarieämbetet.

Villan på ritningen har ritats av arkitekt Edvin Engström som var chef för Egnahemsavdelningen vid Stockholms fastighetskontor. Han ritade den stora andelen av de ca 500 villorna.

Fler exempel från Bromma: Småstuga i Olovslund, Per Albinhusen, Villa Myrdal, P C Jersilds barndomhem i Norra Ängby och Brommaplans t-banestation.

 

och

Funkisvilla i Södra Ängby

Uppgifter ur arkivet:

Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37:

A20284:2004

År:

1937

Namn på arkitekter eller beställare:

Edvin Engström Egnahemsbyrån Stockholms stads fastighetskontor

Adress:

Roslinvägen 35, Dirigenten 3

Stockholms byggnadsritningar är producerat av Stockholms stadsarkiv. Byggnadsritningarna är ett världsminne.

Unesco