Hängtorn i gjutjärn

Här en ansökan om bygglov för tillbyggnad av torn på Petersenska huset, från 1870.

Hängtorn i gjutjärn

Uppgifter ur arkivet:

Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37:

1870:66

År:

1870

Namn på arkitekter eller beställare:

Hovintendent Johan Erik Söderlund 1826-1875

Adress:

Munkbrogatan

Kommentarer (5)

Stockholms byggnadsritningar är producerat av Stockholms stadsarkiv. Byggnadsritningarna är ett världsminne.

Unesco