I Årsta centrum

Årsta centrum, huslänga utmed torget. I bygglovet finns två olika förslag till fasad, från 1946 och 1947. Mönstret för de nonfigurativa målningarna har fått olika utförande på ritningarna. Här ser vi det första från 1946 och till höger finns länk till den senare fasadritningen.

På planritningarna hittar vi offentliga service i form av barn- och mödravårdscentral, distriktläkaremottagning, centralsjukkassa (plan 1 våning), apotek och post vägg i vägg med damfrisering och butiker som teknisk affär, musikaffär med spelhytt, frukt- och konfektaffär, blomsterhandel, tobaksaffär, bokhandel, cykel- och sportaffär med verkstad samt strumpaffär (plan bottenvåning). Till höger finns de skannade planritningarna i två varianter, från 1946 och 1947.

Erik och Tore Ahlsén ritade Årsta centrum, som fick stor uppmärksamhet då det invigdes 1953. Centrumbyggnaderna kring torget rymde social service, kulturverksamhet, butiker och lägenheter. Årsta centrum är idag utsett till riksintresse med motiveringen att Årsta stadsdelscentrum ”utgör ett av landets tidigaste exempel på en s.k. grannskapsenhet, med ’torget som vardagsrum’. En kommersiell, social och kulturell mötespunkt för alla åldrar, som utgjort en viktig förebild för svenskt förortsbyggande under efterkrigstiden.

Vill du se fler exempel från Årsta? Här kan du gå vidare till biograf/Folkets hus i samma fastighet, barnrikehus i kvarteret Bolmen, EPA-husen, daghemmet Sköntorpsgården och flerbostadshus på Erkenskroken.

 

I Årsta centrum

Läs mer och ladda ner:

Uppgifter ur arkivet:

Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37:

År:

Namn på arkitekter eller beställare:

Adress:

Stockholms byggnadsritningar är producerat av Stockholms stadsarkiv. Byggnadsritningarna är ett världsminne.

Unesco