I stadens utkant år 1874

Konditorn Carl Grafström ägde en stor tomt i utkanten av staden, på nuvarande Sveavägen som då hette Stora Badstugatan. Kvarteren präglades då av hantverksgårdar och småindustrier. Grafström ansökte om bygglov för att bygga om och bygga på en våning på ett äldre hus, mot Rehnsgatan. Carl Grafström disponerade fastigheten för konditori och chokladfabrik.

För sin tid har gårdslösningen ett ålderdomlig karaktär.

I stadens utkant år 1874

Läs mer och ladda ner:

Uppgifter ur arkivet:

Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37:

bn1874:686

År:

1874

Namn på arkitekter eller beställare:

Ritningen av Carl Nestor Söderberg

Adress:

Stora Bastugatan 68, mot Rehnsgatan kvarteret Blompottan

Stockholms byggnadsritningar är producerat av Stockholms stadsarkiv. Byggnadsritningarna är ett världsminne.

Unesco