Kapsylfabriken goes underground!

Svenska Kapsylfabriken AB,  idag arbetskollektivet Kapsylen med Kafé 44. Fin fabriksritning från Södermalm men även ”känd” underground konsertlokal idag (Kafé 44) och arbetskollektiv med kulturverksamheter. Konstnärer och arkitekter har varit verksamma i huset sedan mitten av 1970-talet.

Ritningen liknar inte riktigt hur huset ser ut i verkligheten. I bygglovsansökan finns fler ritningar, utförda år 1900, som stämmer bättre med den uppförda byggnaden. Se länk till höger.

Kapsylfabriken goes underground!

Uppgifter ur arkivet:

Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37:

A96121:4360

År:

1899

Namn på arkitekter eller beställare:

Fritz Ullrich & Eduard Hallquisth

Adress:

Tjärhovsgatan 44, 46. Rudan Större 3

Kommentarer (1)

Stockholms byggnadsritningar är producerat av Stockholms stadsarkiv. Byggnadsritningarna är ett världsminne.

Unesco