Kinesiskt lusthus

I kvarteret Vintertullen yttersta ansökte år 1791 Fabrikör Apiarie att bygga ett kinesiskt lusthus.  Samtidigt som huset skall byggas passar han på att att ansöka om att bygga om för fjäderfäna på tomten. Se planritningen

Kinesiskt lusthus

Uppgifter ur arkivet:

Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37:

BN1791:10

År:

1791

Namn på arkitekter eller beställare:

Adress:

Vintertullen yttersta

Stockholms byggnadsritningar är producerat av Stockholms stadsarkiv. Byggnadsritningarna är ett världsminne.

Unesco