Kiosk vid Telefonplan

Ritning till en kiosk vid Telefonplan.

Kiosk vid Telefonplan

Läs mer och ladda ner:

Se situationsplan

Uppgifter ur arkivet:

Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37:

A145274:5

År:

1960

Namn på arkitekter eller beställare:

Hans Johansson, AB Svenska Pressbyrån

Adress:

Telefonplan

Stockholms byggnadsritningar är producerat av Stockholms stadsarkiv. Byggnadsritningarna är ett världsminne.

Unesco