Kolingsborg Slussen

Den klassiska byggnaden Kolingsborg / Södre torn vid Slussen.

Ritningen kan snart avbilda en byggnad som inte lägre finns kvar (vid publicering 2013), man planerar att riva Kolingsborg i samband med att nya Slussen ska byggas.

Kolingsborg Slussen

Uppgifter ur arkivet:

Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37:

A122039:12

År:

1953

Namn på arkitekter eller beställare:

Artur von Schmalensee

Adress:

Södermalmstorg 2 (adress), Södre Torn 1 (fastighetsbeteckning)

Kommentarer (1)

Stockholms byggnadsritningar är producerat av Stockholms stadsarkiv. Byggnadsritningarna är ett världsminne.

Unesco