Kollektivhus & funktionalism

Kollektivhus i funktionalistisk stil i närheten av Norr Mälarstrand, ritat av Sven Markelius 1934. Planritning över kollektivhusets bottenvåning med bland annat barnavdelning, mjölk- och livsmedelsbutik, kök (med mathiss till lägenheterna) och bar.

Arkitekten bodde själv i huset, liksom flera av tidens intellektuella. Idag ägs huset av en bostadsrättsförening.

Kollektivhus & funktionalism

Uppgifter ur arkivet:

Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37:

A30922:1973

År:

1934

Namn på arkitekter eller beställare:

Sven Markelius

Adress:

Johan Ericssonsgatan 6, Fågelbärsträden 13

Stockholms byggnadsritningar är producerat av Stockholms stadsarkiv. Byggnadsritningarna är ett världsminne.

Unesco