Konserthuset

Stockholms konserthus, fasad mot Hötorget.

Se fler ritningar under ”Läs mer och ladda ner”.

Konserthuset

Uppgifter ur arkivet:

Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37:

A151013:4387

År:

1925

Namn på arkitekter eller beställare:

Ivar Tengbom

Adress:

Hötorget 8, Konserthuset 2

Stockholms byggnadsritningar är producerat av Stockholms stadsarkiv. Byggnadsritningarna är ett världsminne.

Unesco