Konserthuset

Stockholms konserthus, fasad mot Hötorget.

Se fler ritningar under ”Läs mer och ladda ner”.

Konserthuset

Läs mer och ladda ner:

Uppgifter ur arkivet:

Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37:

År:

Namn på arkitekter eller beställare:

Adress:

Stockholms byggnadsritningar är producerat av Stockholms stadsarkiv. Byggnadsritningarna är ett världsminne.

Unesco