Kyrka och kommers i Farsta

Kyrka och affärshus på samma nybyggnadsritning.  Här samsas andaktsrum och kyrksal med affärsverksamheter som bank, kemtvätt och skivbar!

Här finns även ritning till Tempovaruhuset i Farsta.

Kyrka och kommers i Farsta

Uppgifter ur arkivet:

Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37:

A117089:5

År:

1960

Namn på arkitekter eller beställare:

Bengt Carlberg och Börje Stigler

Adress:

Farstaplan / Kroppaplan. Storö 13 och 21, dåvarande Storö 6

Stockholms byggnadsritningar är producerat av Stockholms stadsarkiv. Byggnadsritningarna är ett världsminne.

Unesco