Liljevalchs konsthall

Konsthallen, planritning huvudplan.

I arkivet finns fler planer och fina sektionsritningar.

Liljevalchs konsthall

Uppgifter ur arkivet:

Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37:

A58633:170

År:

1914

Namn på arkitekter eller beställare:

Carl Bergsten

Adress:

Djurgårdsvägen 60, Konsthallen 1 (då Fyrkanten)

Stockholms byggnadsritningar är producerat av Stockholms stadsarkiv. Byggnadsritningarna är ett världsminne.

Unesco