Luma lampfabrik

Tidig funktionalistisk industriarkitektur ritad av Eskil Sundahl och Artur von Schmalensee vid Kooperativa förbundets arkitektkontor. Fasadritning.

Idag (år 2013) Luma Park konferens och kontor.

Luma lampfabrik

Uppgifter ur arkivet:

Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37:

A70245:2897

År:

1929

Namn på arkitekter eller beställare:

Eskil Sundahl och Artur von Schmalensee vid Kooperativa förbundets arkitektkontor

Adress:

Lumaparksvägen - Glödlampsgränd, f.d. Lumavägen. Luma 1, f.d. Hammarby 1

Stockholms byggnadsritningar är producerat av Stockholms stadsarkiv. Byggnadsritningarna är ett världsminne.

Unesco