Bod för förvaring

 Enligt ritningen uppfördes huset för att förvara kalk. Huset finns kvar idag och används för helt andra ändamål.

Bod för förvaring

Läs mer och ladda ner:

Se bilder från kvarteret
Digitala stadsmuseet

Uppgifter ur arkivet:

Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37:

1776:38:00

År:

1776

Namn på arkitekter eller beställare:

Adress:

Rörstrand 16, fd Rörstrand 20, Kammarkargatan

Stockholms byggnadsritningar är producerat av Stockholms stadsarkiv. Byggnadsritningarna är ett världsminne.

Unesco