Mindre Teatern, planritningar

PlanritningarBN1859-365-150dpi

Mindre Teatern, planritningar

Uppgifter ur arkivet:

Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37:

1859:364, 1859:365

År:

1859

Namn på arkitekter eller beställare:

Johan Fredrik Åbom , Edvard Stjernström

Adress:

Lilla Trädgårdsgatan, senare Kungsträdgårdsgatan, kvarteret Näckström

Stockholms byggnadsritningar är producerat av Stockholms stadsarkiv. Byggnadsritningarna är ett världsminne.

Unesco