Mindre Teatern, sektionsritning

Mindre teatern, sektionsritning

Mindre Teatern, sektionsritning

Läs mer och ladda ner:

Fasadritning

Planritning

Uppgifter ur arkivet:

Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37:

1859:363

År:

1859

Namn på arkitekter eller beställare:

Johan Fredrik Åbom

Adress:

Lilla Trädgårdsgatan, senare Kungsträdgårdskatan, kvarteret Näckström

Stockholms byggnadsritningar är producerat av Stockholms stadsarkiv. Byggnadsritningarna är ett världsminne.

Unesco