Nordiska museet 1892

Fasadritningen är märkt med år 1892 och är signerad ”I G Clason. gm [genom] P. Hallman”. Museet uppfördes under 1888–1907. Arkitekt Magnus Isaeus hade påbörjat uppdraget att rita byggnaden, men efter hans bortgång 1890 tog Clason över och slutförde arbetet.

Jämför gärna förändringar mellan ritningen från 1892 med Clasons fasadritning från 1907 då museet invigdes.

Nordiska museet 1892

Uppgifter ur arkivet:

Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37:

A157115:26

År:

1892

Namn på arkitekter eller beställare:

Isak Gustaf Clason

Adress:

Djurgårdsvägen 10, Djurgården 1:1

Stockholms byggnadsritningar är producerat av Stockholms stadsarkiv. Byggnadsritningarna är ett världsminne.

Unesco