Nordiska museet 1907

Ritningen är signerad av arkitekt I G Clason den 8 juni 1907, samma datum som museet invigdes.

Jämför gärna förändringar mellan ritningen från 1907 med Clasons tidigare fasadritning från 1892.

Nordiska museet 1907

Uppgifter ur arkivet:

Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37:

A157115:40

År:

1907

Namn på arkitekter eller beställare:

Isak Gustaf Clason

Adress:

Djurgårdsvägen 10, Djurgården 1:1

Stockholms byggnadsritningar är producerat av Stockholms stadsarkiv. Byggnadsritningarna är ett världsminne.

Unesco