Oasen i Rågsved

Oasen är känt från 1970-talet när Ebba Grön lockade punken till Rågsved. Bygglovsritningen från Rågsved är från 1958 då Rågsved centrum ritades. På planritningen kan vi se den hästskoformade centrumbyggnadens övre plan. Om man tittar närmare på ritningen syns de tillagda blyertsanteckningarna ”Ungdomsgård o. fören. lok. för ungdom”.

Oasens ungdomsgård lades ned 1979.

Oasen i Rågsved

Läs mer och ladda ner:

Uppgifter ur arkivet:

Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37:

År:

Namn på arkitekter eller beställare:

Adress:

Stockholms byggnadsritningar är producerat av Stockholms stadsarkiv. Byggnadsritningarna är ett världsminne.

Unesco