Pil och fläder vid avträdet

Ännu en av dessa fina ritningar på avträden i 1800-talets Stockholm.  Här är en signerad Frans Lindskog, som var verkställande direktör och arkitekt vid Ekmans mekaniska verkstad.
I arkivet finns flera ritningar av Frans Lindskog bl.a. från kvarteret Åkermannen.

Pil och fläder vid avträdet

Uppgifter ur arkivet:

Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37:

BN1870:340

År:

1870

Namn på arkitekter eller beställare:

Arkitekt Frans Lindskog. Beställare: kammarrådet I.M Bonnedahl

Adress:

Kammakaregatan 39, Lindbacken 8

Stockholms byggnadsritningar är producerat av Stockholms stadsarkiv. Byggnadsritningarna är ett världsminne.

Unesco