Slutstation Hökarängen

Ritning med sammanställning av stationsanläggningar, Hökarängens tunnelbanestation Södra förortsbanan.

Hökarängens station var slutstation för den första förortstunnelbanesträckan Slussen-Hökarängen som öppnade 1950. Arkitekten Peter Celsing var chefsarkitekt på Stockholms Spårvägar 1948-52 och ritade många av 1950-talets tunnelbanestationer. Han är också känd för att ha ritat Kulturhuset i Stockholm.

Fler exempel från Hökarängen: hus utmed gågatan, sicksackhuset, barnstuga, ungdomshem och radhus i Skönstaholm.

 

 

Slutstation Hökarängen

Uppgifter ur arkivet:

Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37:

A145360:5

År:

1949

Namn på arkitekter eller beställare:

Peter Celsing, SS AB Stockholms Spårvägar, Ban- och byggnadsavdelningen

Adress:

Örbyleden 101, 103 och Sirapsvägen 22, stadsäga Gubbängen 1:1 och Farsta 2:1,

Stockholms byggnadsritningar är producerat av Stockholms stadsarkiv. Byggnadsritningarna är ett världsminne.

Unesco