Smaragden 4

Uppgifter ur arkivet:

Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37:

A109472:765

År:

1888

Namn på arkitekter eller beställare:

Carl Kleitz

Adress:

Bergsgatan, Smaragden 4

Stockholms byggnadsritningar är producerat av Stockholms stadsarkiv. Byggnadsritningarna är ett världsminne.

Unesco