Småstuga i Olovslund

Egnahem i Olovslund 1927, fasad.

Olovslund var tillsammans med området Pungpinan i söderort det första småstugeområde som uppfördes genom självbyggeri i stadens regi. De första 200 stugorna stod färdiga 1927-1928. Denna typritning av ”Stugtyp enl Rektor Hedströms motion. Rakt tak Alt. II (Litt. a.) ’Knivsta’ ” återkommer i bygglovsansökningar för andra tomter i området och satsningen på småstugebyggande drogs igång genom just Hedstöms motion i fullmäktige.  Den bostadspolitiska satsningen skulle  skapa möjlighet för arbetare och lägre tjänstemän att skaffa eget hus, egnahem. Genom att husbyggaren gick in med eget arbete som insats – självbyggeri – kunde man låna utan kontantinsats.

Mellan 1927 och 1957 uppfördes omkring 8100 småstugor i Stockholms ytterstad. Använd länkarna till höger för att läsa mer om småstugesatsningen. Olovslund är idag, tillsammans med området Pungpinan, klassat som riksintresse av Riksantikvarieämbetet.

Fler exempel från Bromma: P C Jersilds barndomhem i Norra Ängby, Per Albinhusen, Funkisvilla Södra Ängby, Villa Myrdal och Brommaplans t-banestation.

Småstuga i Olovslund

Uppgifter ur arkivet:

Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37:

A11925:779c

År:

1927

Namn på arkitekter eller beställare:

Edvin Engström, Egnahemsbyrån

Adress:

Bokhyllan 13, Stugvägen 10

Stockholms byggnadsritningar är producerat av Stockholms stadsarkiv. Byggnadsritningarna är ett världsminne.

Unesco