Spinn- och rasphus på Långholmen

På Spinnhuset på Långholmen, uppfört 1724, fanns rum för tiggare och lösdrivare.

Här är en ritning från 1746 på  tillbyggnad, samt ”projecterade förändring av tak år 1788  för att erhålla windsrum”.  En ritning av signerad J.E. Carlberg  – Stockholms stadsarkitekt 1727-1772.

Spinn- och rasphus på Långholmen

Uppgifter ur arkivet:

Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37:

BN1746-300

År:

1746

Namn på arkitekter eller beställare:

Johan Eberhard Carlberg

Adress:

Långholmen

Stockholms byggnadsritningar är producerat av Stockholms stadsarkiv. Byggnadsritningarna är ett världsminne.

Unesco