Stadshagens nödbostäder

Sommaren 1917 började man bygga 23 trähus strax söder om Stadshagens idrottsplats. Husen byggdes i två våningar, sammanlagt 282 lägenheter. Byggnaderna stod väl anpassade till omgivande terräng, fasaderna var grå, röda eller bruna med detaljer i vitt, gult, violett, rödgult och rött. De hade sadeltak eller valmade tak. Det fanns flera hustyper med olika stora lägenheter och antal rum. Varje lägenhet hade vedspis och kakelugn, gaskök samt kallvatten och avlopp. Varmvattnet kom från en kopparreservoar vid sidan av vedspisen. I köket fanns fasta bänk- och väggskåp med skafferi mot ytterväggen. Väggarna var klädda med målad pärlspont. Alla hus hade elektricitet.
Stadshagen hade haft dåligt rykte ända sedan slutet av 1800-talet. Men när rivningen av bostadsområdet planerades på 1950-talet ansågs den idyllisk som en småstad. Husen revs 1963

Stadshagens nödbostäder

Uppgifter ur arkivet:

Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37:

NS33 C3a 047

År:

1917

Namn på arkitekter eller beställare:

Fastighetskontorets arkitektavdelning, S E Lundqvist, Gustaf Larsson

Adress:

Varfvinges väg, Kyllret

Kommentarer (1)

Stockholms byggnadsritningar är producerat av Stockholms stadsarkiv. Byggnadsritningarna är ett världsminne.

Unesco