Stjärnhusen i Gröndal

Läs mer och ladda ner:

Uppgifter ur arkivet:

Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37:

A884:5

År:

1945

Namn på arkitekter eller beställare:

Sven Backström och Leif Reinius

Adress:

Sjöbjörnsvägen, kvarteret Akterspegeln

Stockholms byggnadsritningar är producerat av Stockholms stadsarkiv. Byggnadsritningarna är ett världsminne.

Unesco