Strömbadet – badet mitt i Stockholm

Bada mitt i stan? Visste du att man fram till 1933 kunde man bada i ett kallbadhus vid Norrström?

Badhuset och siminrättningen skulle verka för stockholmarnas hälsa och medborgarnas simkunnighet. Skolbarn hade därför fria bad, men även poliser och brandmän hade fritt inträde. För övriga var inträdet 35 öre. Badet hade 3 avdelningar, den södra för kvinnor, den norra för gossar och den västra och största bassängen var avsedd för de simkunniga männen. Strömbadet var också platsen för flera stora simtävlingar i Stockholm t. ex. Strömsimningen.

Badet byggdes i renässansstil åren 1882-1884.

Den försämrade vattenkvalitén ledde till att badet stängdes 1933. Anläggningen revs 1936.

Källa: Larsson S. och Ekberg A. Badanläggningar i Stockholm, Hyllade kroppar, Idrotten arkiven. Årsbok för Riksarkivet och Landarkiven 2012.

Strömbadet - badet mitt i Stockholm

Läs mer och ladda ner:

Strömsimningen på wikipedia

 

I Statistiska årsböcker från Stockholms stad kan du undersöka användningen av bad och siminrättningarna i Stockholm

Länk till Statistisk årsbok på Stadsarkivets webb

Uppgifter ur arkivet:

Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37:

GS:427,5

År:

1882

Namn på arkitekter eller beställare:

Arkitekt Hjalmar Kumlien, beställt av Stockholms stad

Adress:

Strömsborg, Centralbron

Kommentarer (2)

Stockholms byggnadsritningar är producerat av Stockholms stadsarkiv. Byggnadsritningarna är ett världsminne.

Unesco