Sveahallen, förslag till Bazar-byggnad

Läs mer och ladda ner:

Sektionsritning

Uppgifter ur arkivet:

Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37:

BN-A103762-1387

År:

1889

Namn på arkitekter eller beställare:

Adress:

Sveavägen 68 (idag 90); Kvarteret Sjökatten

Kommentarer (4)

Stockholms byggnadsritningar är producerat av Stockholms stadsarkiv. Byggnadsritningarna är ett världsminne.

Unesco