Syndikalisterna i Gröndal

Bostadshuset byggdes av kooperativa Byggnadsföreningen Husbygge u.p.a. den äldsta av de byggnadsföreningar som startade under 1930-talet. Depressionen som rådde på arbetsmarknaden inte minst inom byggnadsbranschen gjorde att en grupp syndikalistiska byggnadsarbetare startade Byggnadsföreningen Husbygge 1932. Konflikter med LO resulterade i att byggnadsföreningarna upphörde och Husbygge höll ut till 1938.

Lägenheterna i huset på Lustigkullavägen 3 hade egen toalett, men ett badrum per våningsplan. Gemensamma badrum, som hyresgästerna själva ansvarade för städningen av, existerade fortfarande i början på 1980-talet. I dag ägs fastigheten av en bostadsrättsförening.

Syndikalisterna i Gröndal

Uppgifter ur arkivet:

Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37:

A18039:2487

År:

1934

Namn på arkitekter eller beställare:

Peder Clason, Kooperativa Byggnadsföreningen Husbygge u.p.a.

Adress:

Lustigkullavägen 3, kvarteret Charlottendal 5

Stockholms byggnadsritningar är producerat av Stockholms stadsarkiv. Byggnadsritningarna är ett världsminne.

Unesco