Ungdomshem i Hökarängen

Ungdomshem och barnstuga i två sammanhörande hus av David Helldén. Planer över ungdomshemmet med beskrivningar av de olika rummens funktion.

Byggnaden fungerade en tid som hem för ensamstående mödrar. Idag är det bostäder i de två byggnaderna.

Se gärna fler ritningar från Hökarängen: barnstugan, sicksackhuset, hus utmed centrumgatan, radhus i Skönstaholm och t-banestationen.

Ungdomshem i Hökarängen

Uppgifter ur arkivet:

Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37:

A 131952:10

År:

1949

Namn på arkitekter eller beställare:

David Helldén

Adress:

Tobaksvägen 19-21. Spisbrödet 5, f.d. Täckbladet 2

Stockholms byggnadsritningar är producerat av Stockholms stadsarkiv. Byggnadsritningarna är ett världsminne.

Unesco