Dass och pissoir på gården

Bygglovsansökningar finns för alla slags hus. Här en ritning till uthusbyggnad av trä, godkänd av stadsarkitekt Kasper Salin. Huset skulle tillhöra arbetarbostäderna i anslutning till Liljeholmens stearinfabrik i kvarteret Våren vid Danvikstull.

Dass och pissoir på gården

Läs mer och ladda ner:

Uppgifter ur arkivet:

Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37:

A139798:5644

År:

Namn på arkitekter eller beställare:

Adress:

Våren 4

Stockholms byggnadsritningar är producerat av Stockholms stadsarkiv. Byggnadsritningarna är ett världsminne.

Unesco