1920-tal i Gamla Enskede

Observera, den här webbsidan uppdateras inte längre. Istället kan du läsa mer om ritningarna på Stockholmskällan.

Du som åker den gröna tunnelbanelinjen mot Farsta känner kanske igen det här huset? Det är ett flerbostadshus från 1920-talet och här ser vi fasadritning med både gatu- och gårdsfasad. Gårdsfasaden ligger idag utmed tunnelbanestation Sandsborg.

Området Gamla Enskede är klassat som riksintresse av Riksantikvarieämbetet.

1920-tal i Gamla Enskede

Läs mer och ladda ner:

Uppgifter ur arkivet:

Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37:

År:

Namn på arkitekter eller beställare:

Adress:

Stockholms byggnadsritningar är producerat av Stockholms stadsarkiv. Byggnadsritningarna är ett världsminne.

Unesco