5 hjärtan i en tändsticksask

Observera, den här webbsidan uppdateras inte längre. Istället kan du läsa mer om ritningarna på Stockholmskällan.

I Norra Ängby uppfördes Stockholms största småstugeområde för arbetare. Mellan åren 1930-1938 byggdes omkring 1500 småstugor och radhus efter typritningar från Egnahemsbyrån. Författaren P. C. Jersild har i sin självbiografiska roman ”Fem hjärtan i en tändsticksask” skapat en målande bild av hur livet kunde te sig för en av Norra Ängbys familjer. I boken beskrivs bland annat när familjen äntligen fått bygglov till en efterlängtad utbyggnad. Ändringsritningarna till Jersilds barndomshem kan du studera här!

När det gäller bygglovsritningar till småstugor i Stockholm saknas ofta nybyggnadsritningar i bygglovsserien. I det första bygglovet finns endast en nybyggnadskarta där vi kan se hur huset ska ligga på tomten och reglerna för denna. Men varje gång husägarna sökt bygglov för någon tillbyggnad eller annan ändring har också ritningar lämnats in och arkiverats.

Vill du se mer? I rutan till höger kan du se nybyggnadskartan från 1933 i det första bygglovet för familjen Jersilds småstuga, plan och sektion för tillbyggnaden samt  öppna några av de annonser för småstugor som bevarats i Småstugebyråns pressklipp i Stockholms fastighetskontors arkiv (SE/SSA/0041:Ö 2 b:7).

Fler exempel från Bromma: Småstuga i Olovslund, Per Albinhusen, Funkisvilla Södra Ängby och Villa Myrdal.

5 hjärtan i en tändsticksask

Läs mer och ladda ner:

Uppgifter ur arkivet:

Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37:

År:

Namn på arkitekter eller beställare:

Adress:

Stockholms byggnadsritningar är producerat av Stockholms stadsarkiv. Byggnadsritningarna är ett världsminne.

Unesco