50-talsradhus

Radhus 1 ½ plan, hus 22, Skönstaholm i Hökarängen.

I mitten av 1940-talet ville Stockholms stad popularisera radhuset som boendeform och att de skulle vara vanliga hyresrätter. Först var det tänkt att radhusen skulle byggas lite längre norrut. Denna del av Hökarängen kom i stället att bebyggas med vanliga 3-våningshus där 2-rumslägenheter provisoriskt gjordes om till ettor med anledning av den akuta bostadsbristen 1947-48.
Radhusen byggdes mellan 1950 och 1952 strax söder om det först tilltänkta området. Resultatet blev ett välplanerat område med 150 lägenheter med totalt 9 olika lägenhetstyper i 24 radshuslängor och en liten butiksbyggnad.
Arkitekter var Nils Sterner och Erik F Dahl vid stadens fastighetskontor. Landskapsarkitekter var Walter Bauer och stadens parkavdelning/Erik Glemme.
2010 ombildades hyresrätterna till bostadsrätter.

Läs mer: Boken om Skönstaholm (se menyn till höger).

Fler exempel från Hökarängen: hus utmed gågatan, sicksackhuset, barnstuga, ungdomshem och t-banestationen.

50-talsradhus

Läs mer och ladda ner:

Uppgifter ur arkivet:

Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37:

År:

Namn på arkitekter eller beställare:

Adress:

Stockholms byggnadsritningar är producerat av Stockholms stadsarkiv. Byggnadsritningarna är ett världsminne.

Unesco