Om ritningarna

Vi är på väg att avveckla bloggen om Stockholms byggnadsritningar.  Du kan ta del av och hitta ritningar och bygglovsansökningar på andra platser:

Ta en titt på Stockholmskällan

Hitta i arkiven, på Stadsarkivets webb 

Stockholms stads byggnadsritningar är ett världsunikt arkiv av ritningar som omfattar en hel stad under mer än 250 år (1713–1978). I arkivet finns bygglovsansökningar från större delen av stadens alla byggnader från enkla uthus till stora industriella anläggningar, köpcenter, skolor och hyreshus. Tillsammans utgör ritningarna en sammanhållen bildberättelse över en nordeuropeisk huvudstads utveckling från tidigt 1700-tal till sent 1900-tal.

Uppskattningsvis omfattar arkivet ca 2,5 miljoner ritningar. Endast en mindre del av arkivet har digitaliserats.

Stadsarkivets uppdrag att tillhandahålla offentlig arkivinformation. Därför visar vi en del av de digitaliserade bygglovsritningarna här.

Upphovsrättsskydd
Senare tiders ritningar kan vara upphovsrättsskyddade. Vi letar efter de personer som kan vara ägare till upphovsrätt av ritningar, i vissa fall har vi inte hittat upphovsrättsinnehavaren än. Om du motsätter dig publiceringen av ritningar som du har upphovsrätt till, vänligen kontakta redaktionen.

Använd bilderna
Du kan fritt använda bilder på ritningar som saknar upphovsrätt. När det gäller bilder på material som är upphovsrättsskyddat är det ditt eget ansvar att ta reda på upphovsrättsinnehavaren och dina rättigheter att använda bilden.

Du är välkommen att kontakta oss om du t ex är intresserad av ritningarna, om du har några frågor eller om du vill berätta något. Använd gärna kommentarsfälten vid inläggen.

På Stadsarkivets webb kan du leta efter fler ritingar

http://stadsarkivet.stockholm.se/hitta-i-arkiven/i-arkiven/aldre-bygglov/

Upplagd: 2012-10-17 15:00
Uppdaterad: 2020-08-28 10:47


Kommentarer (2)

Stockholms byggnadsritningar är producerat av Stockholms stadsarkiv. Byggnadsritningarna är ett världsminne.

Unesco