Ångkök

En av de viktigaste uppgifterna för stadens myndigheter har i alla tider varit att motverka risken för brand. Det var från och med 1700-talet stadsarkitektens uppgift att bedöma om nya byggnader uppfyllde kraven för god brandsäkerhet – och i många fall avslogs bygglovsansökningar av detta skäl. Brandsäkerheten påverkades av praktiska förhållande som uppvärmningssystem och hur man lagade mat. När Stockholm började att växa i mitten av 1800-talet etablerades nya sätt att ordna med matförsörjningen i staden. På 1850-talet byggde till exempel Matlagningsaktiebolaget ett ångkök i Johannes församling vid Bödelsbacken.

Ångkök

Läs mer och ladda ner:

Uppgifter ur arkivet:

Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37:

År:

Namn på arkitekter eller beställare:

Adress:

Stockholms byggnadsritningar är producerat av Stockholms stadsarkiv. Byggnadsritningarna är ett världsminne.

Unesco