Arbetarhus på Söder

Observera, den här webbsidan uppdateras inte längre. Istället kan du läsa mer om ritningarna på Stockholmskällan.

Kring mitten av 1800-talet är bygglovsritningarna ofta akvarellerade och mycket vackra. Här nedan kan du se ett arbetarbostadshus för 16 familjer, ritat av Johan Fredrik Åbom 1854. Huset står kvar än idag, på Kvastmakarbacken 1 på Åsöberget på Södermalm.

Byggnaden uppfördes ursprungligen genom Stadsnämnden (Stockholms stads nämnd), föregångare till Stockholms fattigvårdsnämnd som sedan stod som ägare av huset. Många av de boende arbetade i närheten, exempelvis i varvs- och verkstadsverksamhet och Liljeholmens stearinfabrik. Idag kallas huset för Gröna gården och lägenheterna hyrs ut av bostadsföretaget Stadsholmen, som förvaltar hus med stora antikvariska värden i Stockholms stad. År 2013 gav Posten ut Stockholms världsminne som frimärken och Åboms ritning till ”Gröna gården” avbildas som ett av fem utvalda exempel.

I bygglovet från 1854 finns också en planritning som är mycket informativ med textförklaringar. Du kan öppna den under ”Läs mer och ladda ner” i högerlisten. Där kan vi se och läsa oss till att lägenheterna rymde 1 rum och kök och att det fanns uthus med mangelbod, badrum, tvättstuga, utedass samt vedbod på gården.

I databasen ”Rotemannen” kan du söka och få fram en lista över vilka personer som bodde i huset under åren 1878-1926. Där hittar vi exempelvis plåtslageriarbetaren Johan Arvid Hedblad som var inneboende under en kort period 1898-1899, hitflyttad från Gävle. Rotemannen innehåller en hel del bonusinformation, utöver rena folkbokföringsuppgifter. För Johan Arvids del finns en kriminalanteckning som berättar att något hänt i Gävle i samband med flytten: en dom från Gefle Rådhusrätt 1898-08-31 att böta 15 kr för ”Öfverdådig Framfart å Sabbat”. Han har alltså åkt för snabbt, och på en söndag dessutom! Gissningsvis har framfarten skett med häst och vagn. Att gärningen utförts under sabbatstid ansågs förvärra brottet.

Rotemansarkivet är ett civilt folkbokföringsregister över boende i Stockholms stad 1878-1926. Rotemannen 2 finns som dvd och innehåller 5,7 poster ur Rotemansarkivet liksom beskrivande texter om stadsdelarnas utveckling, bilder och kartor. En enklare version av databasen finns publicerad på Internet, använd länkar här i högerlisten om du vill prova att söka själv. För att få fram en lista över samtliga boende i fastigheten behöver du välja ”Avancerad sökning”. Skriv sedan in Barnängsbacken större,1 i rutan för fastighet (inget mellanrum efter kommatecknet). Eller börja i enkel sökning och skriv in Hedblad (under efternamn) och Johan Arvid (under förnamn) för att se anteckningen om den överdådiga framfarten!

Arbetarhus på Söder

Läs mer och ladda ner:

Uppgifter ur arkivet:

Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37:

År:

Namn på arkitekter eller beställare:

Adress:

Kommentarer (4)

Stockholms byggnadsritningar är producerat av Stockholms stadsarkiv. Byggnadsritningarna är ett världsminne.

Unesco